top of page

Waarmee kun je bij ons terecht?

We bieden behandeling voor uiteenlopende psychische en sociale klachten en problemen. We kijken daarbij niet alleen naar de diagnose, maar juist veel meer naar waar jij last van hebt. Dat doen we, omdat een stoornis of diagnose bij de één er anders uitziet dan de ander. 

Naast behandeling bieden we begeleiding, kijk voor meer informatie over ons begeleidingsaanbod op deze pagina.

Angst & Spannig
Sad on Couch

Angst en Spanning

Gevoelens van angst en spanning in je lichaam voelen horen onlosmakelijk bij elkaar Spanning kan zich uiten in hoofdpijn, buikpijn, zweten, hyperventilatie, tintelende armen/benen, gespannen spieren of ernstige vermoeidheid. 

Vaak gaan deze klachten gepaard met piekeren en zorgen maken. In alle gevallen staat vast dat het hebben van deze klachten heel vervelend is. 

We bieden therapie om met deze angst en spanning om te gaan. Zo kijken we hoe je de klachten kunt verminderen, maar ook waar deze klachten door komen. Dit doen we door middel van ontspanningsoefeningen, exposure-therapie en zo nodig traumaverwerking. 

Impulsiviteit
Young bored boy balancing a pencil on his nose..jpg

Impulsiviteit, aandacht en planning 

Overal op reageren, alles vergeten, het overzicht kwijt zijn en vaak alles kwijt zijn horen bij aandachtsproblematiek. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zo kan iemand ADHD hebben. Maar dit kan ook komen door het ervaren van stress of door ingrijpende veranderingen.

 

Samen met onze therapeuten kijken we hoe aandachtsproblematiek komt, en wat je er aan kunt doen. Onze aanpak bestaat uit veel doen en oefenen, en werkt daarbij voor zowel jong als oud.

Woede & Agressie
Boxing Gloves

Angst en Spanning

We krijgen heel veel aanvragen om PMT in te zetten voor agressieregulatie. Vaak wordt iemand met agressief gedrag als "dader" gezien. Onze ervaring is dat spanning, onmacht en angst juist vaak meespelen. We werken daarom aan het kunnen verdragen van angst en spanning, aan het inzetten van alternatieven voor agressief gedrag (zoals praten in plaats van slaan) en aan het gepast en tijdig kunnen uiten van woede.

 

Dat kan bijvoorbeeld door tijdig grenzen aan te geven en niet te wachten tot de woede zo groot is dat schelden en geweld de enige oplossing lijkt. Ook kijken en denken we mee hoe de omgeving veranderd kan worden, zoals een andere werk- of schoolomgeving. 

Gezin & Relatie
Image by Juliane Liebermann

Gezin & relatie

In elke relatie en elk gezin komen ruzies en problemen voor. Vaak komt dit door ingrijpende gebeurtenissen, zoals naar school gaan of gezinsverandering. Maar ook een jarenlang steeds groter wordend probleem kan voorkomen. Meestal komt dat vanzelf goed. In gevallen waar dit niet goed gaat, kan hulp van iemand die er buiten staat helpen om begrip te krijgen, afstemming en afspraken te maken en te houden.

 

Een gezin/relatie als veilige basis is daarbij het doel. We bieden hiervoor gezins- & relatietherapie, ook wel systeemtherapie genoemd. 

Verdriet & Rouw
Thinking Man on Couch

Verdriet, depressie & rouw

Ingrijpende gebeurtenissen in het verleden of het gevoel hebben je huidige leven niet aan te kunnen, zijn heftig en ingrijpend. Als deze gevoelens lang aanhouden, kan behandeling helpen. Bijvoorbeeld om emoties te leren reguleren, ze te voelen en op een adequate manier te uiten. 

Samen met jou kijken we hoe je om kan leren gaan met deze gevoelens. We kunnen daarbij de pijn niet altijd verzachten, maar hulp bij het accepteren en kunnen verdragen van ingrijpende gebeurtenissen kan wel veel verlichting geven. 

Sociale en groepsproblematiek
Kids Running

Sociale- en groepsproblematiek

Sociale vaardigheden houden de balans kunnen houden tussen zelfstandig (autonoom) en samen zijn in. Kinderen leren dit op school en vervolgens houden we deze balans de rest van ons leven, op het werk, in onze vrije tijd en in de samenleving. Als iemand teveel autonoom (op zichzelf gericht) of te weinig (gevoelig voor groepsdruk) is, ontstaan er problemen in het aangaan en onderhouden van sociale contacten. In ernstige gevallen kan dit leiden tot pesten, gepest worden en/of uitsluiting. 

De gevolgen hiervan kunnen tot op heel lange termijn ingrijpend zijn. Daarom dat een behandeling die autonomie vergroot of verkleint en die focust op het kunnen aangaan en behouden van gezonde relaties en contacten noodzakelijk is. We bieden hiervoor zowel PMT, systeemtherapie als jeugd- en opvoedhulp. 

Leefstijl
Image by Arek Adeoye

Leefstijl, slaap- en eetstoornissen

Ons leefritme, hoe en wat we eten, hoe we slapen en de mate waarin we bewegen hebben invloed op hoe we ons voelen. Omgekeerd hebben ons denken, voelen en handelen invloed op hoe we slapen en eten. Problemen rondom slapen en eten hebben daarom vaak een psychische oorzaak.

 

Door middel van PMT en cognitieve gedragstherapie gaan we op zoek naar die oorzaken. Door middel van het aanbieden van leefstijlinterventies verminderen en verhelpen we psychische klachten en verbeteren we de kwaliteit van leven. 

bottom of page