top of page
PF-Illustraties-BG_3x.png

Hulp voor patiënt

PF-Illustraties-Verwijzer-1.png

 Depressie en 
Stemmingsklachten 

Ingrijpende gebeurtenissen in het verleden of het gevoel hebben je huidige leven niet aan te kunnen, zijn heftig en ingrijpend. Je kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben dat het jouw schuld is als er iets ergs gebeurt, of je neerslachtig voelen en geen uitweg zien uit je piekeren. Als deze gevoelens lang aanhouden, kan behandeling helpen. Bijvoorbeeld om emoties te leren reguleren, ze te voelen en op een adequate manier te uiten. Bij Psychofysiek bieden we gespecialiseerde, ervaringsgerichte therapieën om je te helpen je emotionele welzijn te verbeteren. De pijn wegnemen kan niet altijd, er mee leren leven wel.  

 

Onze ervaringsgerichte therapie is aangepast aan de behoeften en uitdagingen die je ervaart bij stemmingsklachten. Door middel van fysieke activiteit, creatieve expressie, of lichaamsgerichte psychotherapie zoeken we een behandelmethode die bij jou en je problemen past.

Doorverwijzing voor mijn patiënt 

Wilt u doorverwijzen of overleggen over het aanmelden van een patiënt? Wij hebben een uitgebreid aanbod in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugdzorg, de WMO en het onderwijs. Kiest u hieronder welke zorg er van toepassing is.

GGZ Volwassenenbehandeling doorverwijzen

Wilt u als huisarts, medisch specialist of regiebehandelaar volwassenen doorverwijzen voor GGZ-behandeling? Bij Psychofysiek staan we met een deskundig team klaar om uiteenlopende psychische problematieken effectief aan te pakken. Wij hebben korte wachttijden, onze locaties vindt u onderaan de website.

Om een soepele aanmelding te garanderen, vragen we u om een volledige doorverwijzing, die u kunt indienen door ons een bericht te sturen of via Zorgdomein. Zorg a.u.b. dat de volgende informatie is inbegrepen:

 • Persoonsgegevens: Volledige NAW-gegevens, BSN en geboortedatum van de cliënt.

 • Contactinformatie: Actueel telefoonnummer en e-mailadres van de cliënt.

 • Verwijzing: Datum van de verwijzing (niet ouder dan zes maanden) en aanduiding dat het een SGGZ-verwijzing betreft.

 • Diagnostische Informatie: Vermoeden van diagnose volgens de DSM-5 criteria.

 • Verwijzer Details: Uw naam, functie en AGB-code.

 • Praktijk Identificatie: Stempel en/of handtekening van de praktijk.

 • Gekozen Zorgverlener: Benoeming van Psychofysiek als de zorgverlener.

 

Vragen of Overleg over GGZ-behandeling voor Volwassenen? 

Voor vragen of om opties voor behandeling te bespreken, kunt u contact opnemen. Wij staan open voor intercollegiaal overleg en bieden vrijblijvend advies.

Jeugdbehandeling doorverwijzen

Zoekt u als huisarts, sociaal jeugdteam of andere zorginstelling een aanbieder voor kind & jeugd GGZ-behandeling? Bij Psychofysiek zijn we in diverse regio's gecontracteerd om jeugdzorg te leveren. Lees hieronder hoe u een jeugdige kunt aanmelden.

Aanmelden via Huisarts of Sociaal (Jeugd)Team 

In veel gevallen is een huisartsverwijzing (jeugdbehandeling of s-ggz) voldoende voor aanmelding. Voor complexe gevallen werken we echter graag samen met het sociaal (jeugd)team. Laat de (ouders van de) jeugdige a.u.b. contact met ons opnemen voor een voorafgaand overleg, zodat we na afstemming kunnen bepalen of een verwijzing via de huisarts of het sociaal team de beste aanpak is.

Werkt u bij een sociaal (jeugd)team? 
Meld jeugdigen direct aan door een bericht te sturen via het berichtenverkeer of e-mail ons.

Intercollegiaal Overleg voor Jeugdbehandeling 

Heeft u vragen of wilt u overleggen of een specifieke casus bij ons past? Neem contact op voor het inplannen van intercollegiaal overleg. Dit geldt ook voor huisartsen en andere zorgaanbieders in de jeugdzorg.

Ambulante Begeleiding voor Jeugd en Volwassenen

Bent u een zorgverlener die op zoek is naar uitgebreide ambulante zorgmogelijkheden voor jeugdigen en volwassenen? Wij bieden gespecialiseerde ambulante begeleiding vanuit de Jeugdwet en de WMO. Onze medewerkers staan klaar om individuele ondersteuning te bieden, zowel op locatie als bij de patiënt thuis.

Wij bieden ondersteuning op de volgende gebieden 

 • Opvoedondersteuning: Deskundige begeleiding voor ouders met opvoedvragen.

 • Zelfredzaamheid: Programma's gericht op het vergroten van persoonlijke en sociale competenties.

 • Netwerkversterking: Actieve betrokkenheid bij het opbouwen en onderhouden van een sterk ondersteuningsnetwerk rondom de patiënt.

 • Integrale Aanpak: Wij werken nauw samen met behandelaren voor een afgestemde zorgaanpak.

Aanmeldingsprocedure 

Om het aanmeldingsproces te versnellen, kunt u contact met ons opnemen voor overleg over de best passende zorg voor uw patiënt. We bieden meerdere aanmeldingsmogelijkheden voor een efficiënte samenwerking.

Wilt u meer weten of een patiënt doorverwijzen voor ambulante begeleiding? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Gespecialiseerde Groepsbegeleiding en Dagbesteding voor Jeugd en Jongvolwassenen

Zoekt u als sociaal (jeugd)team of zorgverlener naar kwalitatieve dagbesteding voor jeugdigen, jongvolwassenen of onderwijsuitvallers? Wij bieden unieke groepsbegeleiding en hebben een specifiek aanbod voor jeugd vanaf 13 jaar, jongvolwassenen met het potentieel om door te stromen naar regulier onderwijs of werk.

Onze aanpak 

 • Educatieve Partnerschap: We werken nauw samen met scholen en onderwijsinstellingen om maatwerk te leveren. In het geval van uitstroom naar werk bieden we begeleiding naar en op de werkomgeving.

 • Rustgevende Omgeving: Onze faciliteiten bieden een rustige en veilige omgeving die bevorderlijk is voor groei en herstel.

 • Kleine Groepen: Wij geloven in persoonlijke aandacht en daarom begeleiden we kleine groepen voor meer gerichte zorg.

 • Zelfredzaamheid: Ons programma focust op het aanleren van competenties die zelfredzaamheid vergroten.

 • Speciaal Aanbod voor 'Thuiszitters' en Onderwijsuitvallers: Wij bieden begeleiding speciaal gericht op jeugdigen en jongvolwassenen die problemen ervaren met het reguliere onderwijs.

Doorverwijzingsprocedure 

Als u werkzaam bent in een sociaal (jeugd)team, kunt u eenvoudig doorverwijzen naar onze gespecialiseerde groepsbegeleiding. Neem contact op voor meer informatie over onze unieke aanpak en hoe we kunnen samenwerken voor het welzijn van de jeugd en jongvolwassenen, inclusief 'thuiszitters' en onderwijsuitvallers.

Training voor Onderwijs en Scholen

Wij bieden vanuit de regionale samenwerkingsverbanden specialistische onderwijsdiensten die aansluiten op de school en de onderwijsprogramma's.

 

We bieden daarin 

 • Deskundige Samenwerking: Als u al werkzaam bent bij een van de scholen waarmee wij een samenwerkingsverband hebben, kunt u eenvoudig afstemmen met uw lokale specialist voor passend onderwijs om onze unieke trainingen te implementeren.

 • Uitbreiding Partnerschap: Bent u van een school waarmee wij nog niet samenwerken, maar bent u geïnteresseerd in onze diensten? We staan altijd open voor nieuwe educatieve partnerschappen.

 • Maatwerk Training: Onze trainingen zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van elke onderwijsinstelling.

Contactinformatie 

Voor meer details over onze op maat gemaakte trainingsoplossingen of om een samenwerkingsverband te bespreken, neem gerust contact met ons op.

bottom of page