top of page

Trainingen

Individuele en groepstraining, voor zorg en welzijn, onderwijs en in-company

Schoolmeisjes tijdens training

Balanskracht Groepstraining

Met Balanskracht op weg naar een gezonde school. Dat is onze missie en uitdaging met deze training. Door een combinatie van psychofysieke weerbaarheids- en assertiviteitsoefeningen en een methodiek voor tijdens de mentorlessen wordt de zelfredzaamheid en groepsvorming verbeterd. Deze training sluit aan op het Nationaal Programma Onderwijs en wordt ook als train-de-trainer aangeboden. Meer weten? Kijk op www.balanskracht.school

Rots en Water

De Rots- en Water-training is een klassikale training voor het basis- en voortgezet onderwijs. De training heeft het verbeteren van het zelfbeeld en de interactie tussen leerlingen als doel. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Rots en Water.

Zittend op een rots
tiener

Balanskracht Individueel

Voor leerlingen die dreigen uit te vallen in het voortgezet onderwijs bieden we deze op PMT en Dramatherapie gebaseerde training aan. Met de leerling wordt geïnventariseerd waar deze vastloopt, samen met de school zoeken we naar oplossingen en het vergroten van sociaal-emotionele en zelfregulerende vaardigheden. 

Bokscoaching

Wij hebben diverse trainers met een achtergrond in vechtsport en specifieke, op boksen gestoelde, training- en therapievormen. Zowel op individueel als op groepsniveau zetten wij deze methode in om te werken aan zelfvertrouwen, assertiviteit, groepsvorming, zelfinzicht, zelfbeheersing, sociale vaardigheden en doorzettingsvermogen. 

Teambuilding

Vanuit onze ervaring met PMT en systeemtherapie bieden we teambuilding aan. Interactiepatronen, gewoontes en belangen kunnen met elkaar gaan schuren, door op een interactieve en vaak leuke manier aan de slag te gaan dragen wij er zorg voor dat een team ook weer echt een team wordt! 

Opleiding

In samenwerking met onze partners bieden we opleidingen en trainingen voor professionals in zorg, welzijn en onderwijs aan. Methodieken, technieken, kennis en theorie worden door trainers met ruime praktijkervaring aangeboden. Zowel een standaardaanbod als maatwerk is mogelijk.

Neem voor meer informatie gerust contact op. 

bottom of page