top of page
PF-Illustraties-BG_3x.png

Werkwijze en behandelingen

PF-icons-1.png

Psycho-Motorische Therapie (PMT)

PMT is een psychosociale therapievorm middels doen, ervaren, sport en spel voor jong en oud. Naast PMT bieden we andere vaktherapie, zoals creatieve en dramatherapie.

PF-icons-2.png

Lichaamsgerichte psychotherapie &  EMDR

Lichaamsgerichte ggz-behandeling en traumabehandeling, werkt om van nare herinneringen af te komen en met psychische problemen om te gaan.

PF-icons-3.png

Jeugdhulp & Systeemtherapie 

Soms loopt het mis. Rondom je kind, als (samengesteld) gezin of met elkaar. Wij bieden systeemtherapie, en jeugdhulpverlening bij  gezinsproblematiek. Want problemen los je samen op.

PF-icons-4.png

Coaching- en trainingsaanbod

Voor scholen, groepen en bedrijven bieden wij weerbaarheidstraining, Rots & Water, anti-pestprogramma's, zelfregulatietraining (voorkomen voortijdig schoolverlaten) en sollicitatie/arbeids-coaching

Als je psychische zorg nodig hebt wil je serieus worden genomen. Geen lange wachttijden, geen ingewikkelde termen en een hulpverlener die naar jouw verhaal luistert en je helpt op een manier die bij je past. Dat is waar wij voor gaan. 

Onze werkwijze is vooral psychofysiek. Dat betekent dat we psychische en sociale problemen verhelpen door te doen en te bewegen. Omdat wij geloven en vanuit de praktijk weten dat door te doén je echt kunt veranderen. 

Met onze behandelingen richten wij ons op effectief en blijvend behandelresultaat. Onze behandelingen zijn gebaseerd op evidence-based methodieken. Dat betekent dat wat we doen wetenschappelijk onderbouwd is. Onze medewerkers worden doorlopend geschoold om (complexe) psychische en sociale kwaliteitszorg te kunnen bieden. 

In ons aanbod combineren wij bewezen effectieve therapievormen, beweegprogramma's, leefstijlinterventies en systemische/gezinsbehandelingen. De wijze waarop wij dit doen verschilt per persoon, we kijken wat bij je past en bovenal naar waar jij beter van wordt. Een uitleg over de behandelmethoden die wij aanbieden vindt je hieronder. 

Wil jij je aanmelden of heb je vragen? Stuur ons een bericht of bel ons. Wil je meer weten over vergoedingen, kijk dan bij "Over ons". 

Kickboxing Practice

Een voorbeeld van PMT bij een jongere tijdens de uitzending van "Been There, Done That", waar onze therapeuten Bram helpen met zijn pestverleden.

Psychomotorische Therapie (PMT)

Psychomotorische therapie is een psychofysieke behandelvorm. Dat betekent dat er niet alleen door middel van praten, maar ook door te doen gewerkt wordt. Bijvoorbeeld door te leren ontspannen of door aan je lijf te voelen wanneer je moet stoppen. 

Psychische klachten hebben namelijk altijd invloed op hoe je voelt en doet, zoals spanning voelen, hyperventileren of jezelf letterlijk klein maken. Voelen en doen we dus met ons lichaam, vandaar dat wij werken met lichamelijk doen en ervaren. 

PMT werkt bij kinderen, jongeren en volwassenen. Waar we merken dat mensen in "praat-therapie" moeite hebben om hun gevoel te verwoorden, helpt PMT juist om gevoelens onder woorden te brengen. Binnen de PMT kijken we wat werkt, dat is voor iedereen anders. Voorbeelden zijn badminton, voetbal, rollenspellen, bokscoaching en bokstherapie, ontspanningsoefeningen of heel bewust ademhalen. 

Naast PMT bieden we andere vormen van vaktherapie. Denk aan dramatherapie of aan creatieve therapie. Vast staat dat we uitgaan van doen en ervaren. Want vaktherapie werkt. 

Girl in Therapy

Lichaamsgerichte psychotherapie, traumaverwerking & EMDR

Overal op reageren, alles vergeten, het overzicht kwijt zijn en vaak alles kwijt zijn horen bij aandachtsproblematiek. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zo kan iemand ADHD hebben. Maar dit kan ook komen door het ervaren van stress of door ingrijpende veranderingen. Samen met onze therapeuten kijken we hoe aandachtsproblematiek komt, en wat je er aan kunt doen. Onze aanpak bestaat uit veel doen en oefenen, en werkt daarbij voor zowel jong als oud.

Mom and a Child

Jeugdhulp & Systeemtherapie 

Soms gaan opvoeden, opgroeien en samenleven niet vanzelf. Vanzelfsprekend ontstaan er dan zorgen, over je kind, je gezin en over elkaar. Daarvoor bieden wij jeugdhulp en gezinsbehandeling. Dat doen we met het kind of de jongere zelf, het gezin of met ouder(s)/verzorger(s). Dit doen we door middel van:

  • Gesprekken met het kind, de jongere, het gezin en/of de school

  • Observatie om duidelijk te krijgen wat de achtergrond van gedrag is

  • Advies over hoe om te gaan met gedrag

  • Praktische ondersteuning, zoals omgaan met (huis)regels, financiën en het maken en houden van afspraken

  • Met elkaar wederzijds begrip en een fijne gezinssituatie creëren. 

Om (weer) goed met elkaar overweg te kunnen is afstemmen en wederzijds begrip nodig. Uitgaan van de schuldvraag doen we niet, uitgaan van met elkaar problemen oplossen wel. Jeugdhulp en systeemtherapie doen we op verschillende manieren: één-op-één, als koppel, als gezin of als familie. Hoe dit eruit ziet hangt af van de situatie, geen gezin (ook wel systeem genoemd) is namelijk hetzelfde. 

Sports training

Coaching- en trainingsaanbod

Voor scholen, bedrijven en groepen bieden wij meerdere vormen van coaching en training aan. Deze hebben allen een psychofysiek karakter. Zo bieden wij voor scholen (primair, voortgezet en speciaal onderwijs) weerbaarheidstraining om psychisch en fysiek weerbaarder te worden. Ook bieden wij de bekende sociale vaardigheidstraining Rots en Water aan, waarvoor onze trainers de Advanced/Specialistische opleidingen hebben gevolgd. Deze trainingen zijn ook geschikt als anti-pestprogramma's. Ook bieden wij bokstherapie en bokscoaching.

 

In samenwerking met onderwijsvoorziening Pasvorm bieden wij het zelfregulatieprogramma Balanskracht aan wat zich richt op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, bijvoorbeeld door veelvuldig verzuim, agressie/grensoverschrijdend gedrag of andersoortige problematiek.

 

Tenslotte bieden wij voor scholen en bedrijven meerdere vormen van sollicitatietraining en arbeidscoaching aan, met name gericht op arbeids(re)-integratie en als verzuimpreventie. Voor dit aanbod hebben wij een gecertificeerde jobcoach in dienst die naast de trainingen ook op organisatieniveau kan adviseren. 

bottom of page