top of page
PF_Ontwerp_Logo.jpg
Aanbod
Psycho-Motorische Therapie (PMT)

PMT is een psychosociale therapievorm middels doen, ervaren, sport en spel voor jong en oud. Naast PMT bieden we andere vaktherapie, zoals speltherapie, creatieve en dramatherapie.

Lichaamsgerichte psychotherapie &  Traumatherapie (EMDR)

Lichaamsgerichte ggz-behandeling en traumabehandeling, werkt om van nare herinneringen af te komen en met psychische problemen om te gaan.

Jeugd- & Systeem-hulp

Soms loopt het mis rondom je kind, als (samengesteld) gezin of met elkaar. Psychofysiek biedt systemische hulp en jeugdhulpverlening en ondersteuning bij  gezinsproblematiek, want problemen los je samen op. Wij gebruiken hiervoor onder andere gezins-PMT en speltherapie .

Begeleiding (Groep en Individueel)

Soms is er meer nodig dan behandeling. Vanuit onze krachtwerkplaats, een zorgboerderij in het groen, bieden we dagbesteding vanaf 14 jaar, in samenwerking met jobcoaching en onderwijs. Ook bieden wij ambulante begeleiding in je thuissituatie.

Werkwijze

Je kan om allerlei redenen vastlopen of niet lekker in je vel zitten. Dan wil je dat jij en je klachten serieus genomen worden. Bij Psychofysiek werken we met zo kort mogelijke wachttijden, een vast aanspreekpunt en we betrekken jou en waar mogelijk je omgeving bij de behandeling. Klik voor aanmelden en voor meer info op "lees verder" of neem contact met ons op

Over ons

Psychofysiek staat voor behandeling waarbij lichaam en geest, doen en ervaren, denken en handelen gecombineerd worden. Dat doen we omdat het sneller, beter en vaak ook leuker werkt. Wij gaan voor de allerbeste behandeling van jong tot oud. Meer weten? Klik op "lees verder" of neem contact met ons op.

teamgenoten
"Vertel het me en ik zal het vergeten
Laat het me zien en ik zal het onthouden
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken"

Confucius

Contact
bottom of page