top of page

Diagnostiek

Bij Psychofysiek geloven we dat diagnostiek geen doel op zich is. Maar soms levert diagnostiek een bijdrage aan de besluitvorming van jouw behandeling. Die besluitvorming dient goed beargumenteerd en inzichtelijk te zijn.

 

Wij zijn van mening dat diagnostiek functioneel moet zijn en daadwerkelijk moet bijdragen aan die besluitvorming. Daarmee is het een middel om goed te kunnen adviseren over de meest geschikte behandeling. Onze diagnostiek is erg praktisch van aard, daarom gebruiken wij het model ‘Handelingsgerichte Diagnostiek’ als kader. Hierbij kunnen wij systematisch en doelgericht samenwerken vanuit een transactioneel kader, met altijd aandacht voor jouw positieve kanten. De diagnostiek die wij leveren, gaat altijd in overleg en samenwerking met ouders.

 

Zo kunnen wij bijvoorbeeld een intelligentietest afnemen om te weten op welk niveau wij de behandeling kunnen aanbieden, of willen we graag weten of je ADHD hebt om te kunnen bepalen of we jou goed gedragsvaardigheden kunnen aanleren, òf jouw omgeving beter wat kunnen aanpassen. Ben je benieuwd naar de diagnostiek die wij bieden? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier. 

Crafting Desk
bottom of page